فرزند باید بچگی کند

فرزند باید بچگی کند

مهمترین نکته در تحصیل فرزندان، این است که نباید زمان‌های استراحت و تفریح فرزند درس بخواند. بچه سالم، بچه ای است که بازی و شیطنت کرده و کنار آن هم تحصیل خود را ادامه دهد. پس نباید با فشار آوردن به فرزند، سلامت روحی و روانی آینده او خراب کنید. تعادل میان درس خواندن، بازی و استراحت برای داشتن یک زندگی تحصیلی با کیفیت نیاز است. با رعایت این نکته می‌توانید خانواده سالم خود را هم شکل دهید

مدرسه غیردولتی امیرکبیر در نظر دارد آموزش های فرزندپروری برای والدین گرامی در طول ایام سال تحصیلی به صورت مجازی ( آنلاین ) در سایت مدرسه برگزار نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر اخبار مدرسه را دنبال بفرمایید.


واحد مشاوره

;