پیام تبریک سال تحصیلی جدید مدیریت مدرسه

فرارسیدن سال تحصیلی و ماه مهر، ماه مهرورزی و انسان دوستی را به شما معلمین محترم و دانش آموزانی که امروز به مدد تلاش مستمرشان، کسب علم و دانش را در محیطی مقدس به نام مدرسه تجربه می نمایند، تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

مدیریت مدرسه هوشمند غیردولتی امیرکبیر

;